Ngân Hàng Techcombank Trường Chinh
Chủ TK: CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ VẠN PHÚ
Số Tài Khoản: 1902 7701 405011

Ngân Hàng Đông Á CN Tân Bình
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 0105 692 872

Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 0441 00077 5114

Ngân Hàng Agribank CN Bình Phú HCM
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số Tài Khoản: 1901 20614 0918

Ngân Hàng Á Châu CN Võ Thành Trang Tân Bình
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số thẻ: 4214 9456 0209 9095

Ngân Hàng Sacombank – CN Tân Bình
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số thẻ: 0601 2081 1145

Ngân Hàng BIDV – CN Tân Bình
Chủ TK: PHAN TÙNG LINH
Số TK: 3681 0000 190 707